آیا می توان با خرید بادام و خوردن آن از دیابت مصون ماند؟

یک فرد عادی در طول روز ، بدون توجه به یک رژیم غذایی مناسب ممکن است مواد قندی زیادی مصرف کند که در طولانی مدت منجر به عوارض زیادی از جمل...

ادامه مطلب